Web
Analytics

DJI ปล่อย update firmware ล่าสุด สำหรับ DJI Mavic 2 Pro/Zoom

Posted by djigo 12/07/2020 0 Comment(s)

DJI ปล่อย update firmware ล่าสุด สำหรับ DJI Mavic 2 Pro/Zoom เพิ่มความสามารถในการบินให้ใกลขึ้นกว่าเดิม โดยเพิ่มระยะการบินเป็น 6 ไมล์ หรือประมาณ 10 กิโลเมตร จากเดิมที่เคลมไว้เพียง 8 กิโลเมตรโดยประมาณ 

อีกทั้งยังอัพเดทแก้ใขบัคบางส่วน เช่นปรับปรุงแก้ใขให้ใช้งานในพื้นที่เย็นจัดได้ดีขึ้น อีกทั้ง เพิ่มเวลาการคายประจุแบตเตอรี่เป้นสองวัน และยังสามารถแก้ใขเรื่องของ Gimbal ที่มีปัญหาได้ด้วยตัวเองผ่านหน้าโปรแกรม DJIGO4 ด้วยตัวเอง

ทั้งนี้ การอัพเดทเรื่องระยะทางนี้ มีผลเฉพาะ ผู้ใช้งาน ที่ลงทะเบียนใช้งานในประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้น ส่วนผู้ใช้งานในส่วนอื่นๆ ยังคงมีการอัพเดทแก้ใขในเรื่องบัคต่างๆ ของโปรแกรมเช่นเดิม ส่วนระยะทางนั้น จะได้รับการอัพเดทจากเดิม 5 กิโลเมตร เป็นแค่ 6 กิโลเมตรเท่านั้น ตามกฎระเบียบการบิน

สำหรับการอัพเดทนี้ ผู้ใช้งาน สามารถอัพเดทได้ ผ่านทางโปรแกรม DJIGO4 หรือ DJI Assistance ได้ด้วยตัวเอง และ สามารถทำได้ ตามร้านผู้จำหน่าย DJI ทั่วโลก โดยการอัพเดทนี้ จะเป็นการรีเซ็ทค่าต่างๆ ในตัวลำใหม่ ดังนั้น ผู้ใช้งาน ต้องตั้งค่าทุกอย่างในตัวเครื่องใหม่ทั้งหมดอีกครั้ง

Leave a Comment